Mijn favorieten

Taxeren

Taxaties van een huis, pand of ander onroerend goed

Voor u als eigenaar of toekomstig eigenaar kan het voorkomen dat u dient te beschikken over de waarde van het onroerend goed.

Onroerend goed kent verschillende waardes en het is daarom erg belangrijk dat vooraf duidelijk is voor welk doel de waardering cq. het taxatierapport benodigd is. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om een woning, bedrijfspand, agrarisch-/landelijk object of een perceel grond.

Voor elk doel is/kan een andere waarde van toepassing zijn en wordt een eigen waardebegrip gebruikt. Bovendien is het in bepaalde gevallen van belang (op advies accountant/fiscalist) dat de waarde nader wordt gespecificeerd. Voor de financiering is de executiewaarde van belang; voor koop en verkoop de onderhandse verkoopwaarde; voor de opstalverzekering de herbouwwaarde en voor de belastingdienst en accountants de waarde in het economisch verkeer.

Door de jarenlange ervaring als makelaars en taxateurs in de regio zijn wij uitstekend op de hoogte met prijsvorming van onroerend goed en ontwikkelingen dienaangaande.
Onderstaand treft u enkele voorbeelden van taxaties aan waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

 • Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur, pacht en gebruik in verband met koop of verkoop.
 • Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde of verpachte staat.
 • Executiewaarde (t.b.v. financiering).
 • Bedrijfswaarde en going concernwaarde.
 • Herbouwwaarde (opstalverzekering).
 • Beleggingswaarde.
 • Waarde economisch verkeer (t.b.v. aangifte successie, boedelscheiding, herstructurering onderneming, bedrijfsovername).
 • Waardering en waardevergelijk in verband met herontwikkeling-, inbreiding- en uitbreidingslocaties en functieverandering buitengebied.
 • Bepaling schadeloosstelling in verband met (minnelijke) verkoop ter voorkoming onteigening (ten gevolge wijziging bestemmingsplan) en nadeelcompensatie (ten gevolge van overheidsbesluiten).
 • Huurwaarde woningen, bedrijfsobjecten en agrarische objecten.
 • Waarde zakelijke rechten zoals erfpachtrecht en opstalrecht.

In bepaalde gevallen vindt er vooraf overleg plaats met de accountant/fiscalist en/of belastingdienst en/of financieringsinstelling met betrekking tot doel van de taxatie, specificatie en objectafbakening. In voorkomende gevallen is het aan te bevelen om op basis van overeenkomst een zogenaamde “minnelijke waardering” uit te laten voeren, waarbij wij, in opdracht van u, samen met een taxateur van de Belastingdienst de taxatie uit voeren.

Het voordeel hiervan is dat er direct duidelijkheid is over de hoogte van de bedragen en er later geen kosten gemaakt hoeven te worden bij het niet accepteren van een éénzijdige taxatie. Bovendien wordt hierdoor een fiscale claim (soms jaren later) voorkomen.
 

Uw woning, pand of onroerend goed laten taxeren?

Voor informatie of het geven van een opdracht tot taxatie kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring