Mijn favorieten

Aankoop


Aankoopbegeleiding

Afhankelijk van uw wensen en ideeën zijn er verschillende mogelijkheden om u te begeleiden en/of te adviseren bij aankoop van een object.

Aangezien aankoopbegeleiding echt maatwerk is, kunnen wij u tijdens een vrijblijvend gesprek aangeven in welke fase wij iets voor u kunnen betekenen. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden van welke (deel-)diensten u gebruik wenst te maken en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Een totale begeleiding kan bestaan uit een samen met u op te stellen wensen-/eisenpakket, waarbij wij vervolgens onderzoeken welke objecten passen binnen het profiel.
Er wordt vervolgens een selectie gemaakt welke objecten voor een bezichtiging in aanmerking komen en er worden afspraken gemaakt om de objecten samen met u te bekijken.
Bij deze bezichtigingen zullen wij u actief adviseren en uw vragen beantwoorden.
Zodra u een keuze heeft gemaakt, worden de onderhandelingen opgestart en bij een akkoord over prijs, voorwaarden en termijnen wordt de koopovereenkomst opgesteld.
De koopovereenkomst wordt samen met u besproken (en voor zover nodig ook aan uw accountant en/of fiscalist voorgelegd) en bij akkoordbevinding ondertekend.
De notaris zorgt voor verdere afhandeling en wij inspecteren het gekochte object vlak voor de feitelijke overdracht/sleutelverdracht (meestal op de dag van eigendomsoverdracht) samen met u om te controleren of het gekochte object overeenkomstig de ko pakte is opgeleverd, waarbij tevens de meterstanden worden opgenomen.

Voorbeelden van deeldiensten zijn o.a. een taxatie cq. taxatierapport, welke u ook nodig heeft voor de financiering; bouwkundig advies inzake onderhoudstoestand en eventuele uitbreidings- en verbouwingsplannen; onderzoek bestemmingsplan, milieu en ontwikkelingen in de omgeving en onderhandelingen over de prijs, voorwaarden en termijnen.

Neem voor meer informatie over aankoopbegeleiding gerust vrijblijvend contact met ons op.