Mijn favorieten

Agrarische (productie-) rechten


 Vanaf de invoering van de diverse quota hebben de medewerkers van RGO Makelaars bemiddeld bij de verkoop en aankoop van agrarische (productie-)rechten. Wij hebben de nodige ervaring, zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en beschikken over een uitgebreid netwerk om vraag en aanbod te matchen.
 
Wij bemiddelen in:
  • Melkquotum met en zonder grond;
  • Leasemelk;
  • Varkensrechten;
  • Pluimveerechten;
  • Bedrijfstoeslagrechten.
 
De koopovereenkomsten, pachtovereenkomsten en overdrachtsformulieren worden door ons kantoor verzorgd alsmede de financiële afwikkeling. De koopsommen dienen te worden gestort op een derdengeldenrekening bij de notaris vóór aanmelding bij Produktschap Zuivel of Dienst Regelingen en worden uitbetaald aan verkoper zodra bericht van registratie binnen is.
 
Voor vraag en aanbod kunt u contact met ons opnemen.